Lokomotiva řady 52 (u ČSD 555.0)
       Při své návštěvě Lipska v dubnu 2007 jsem vyfotografoval německou válečnou lokomotivu
       řady 52, která byla vystavena ve zdejší obrovské nádražní hale. Jak tyto snímky souvisí
       s naší lokálkou a Dačicemi? Stejné parní stroje o pěti spřažených nápravách totiž, bylo to
       až na samém konci II. světové války, vozily těžké vojenské transporty a evakuační vlaky
       mezi Kostelcem a rakouskou Schwarzenavou. A jednalo se o vlaky pořádné. V těsné
       blízkosti Dačic u Toužína byl partyzány vykolejen vlak, který měl 75 vagonů! Je třeba
       připomenout, že tenkrát byly ještě na trati položeny lehké kolejnice o délce 9 m, připevněné
       k pražcům pomocí hřebů. Z pochopitelných důvodů nebyly takové vlaky a lokomotivy
       fotografovány. V poválečném období se „Němky“ na moravském úseku trati z Kostelce do
       Slavonic již nikdy neobjevily. Pouze na rakouské straně trati (bylo to roku 2003) přivezla
       lokomotiva řady 52 slavnostní zvláštní vlak do stanice Waldkirchen.


100. výročí zahájení provozu na trati
Slavonice - Waidhofen an der Thaya

13.září 2003 Waldkirchen
Foto Libor Karásek, sbírka Miloš Fiala.
TOPlist

  Webmaster - Pavel Albrecht