Lokomotivy řady 423.0 (velký bejček)
    V letech 1949 – 1966 byly pro naši trať charakteristické parní lokomotivy řady 423.0, nazývané že-
    lezničáři „velký bejček“. Můj otec je s notnou dávkou nostalgie označuje za mašinky svého dětství
    a mládí. „Čtyřistadvacettrojky“ vozily až do jara 1963 vlaky smíšené, potom již pouze vlaky nákladní.
Ze stráně nad tratí býval pěkný výhled na „šibující“ lokomotivy. Zima 1963
Dva úryvky z knihy Jiřího Albrechta
Kreslířovy tipy na výlety   „ … Ještě v padesátých letech a na samém počátku let šedesátých jezdily na naší trati smíšené vlaky
    tažené parní lokomotivou. S odstupem času zjišťuji, že provoz na naší lokálce nebyl tak nezajímavý, jak
    se mi tenkrát v dětství zdálo. Za parním strojem řady 423.0 byl připojen hytlák, dva dvounápravové ze-
    lené osobní vozy, na obou čelech s otevřenými nástupními plošinkami, a zbytek soupravy se skládal z
    nákladních vagonů…“

   „… Smíšený vlak obstarával dopravu osob v úseku trati Telč – Slavonice pouze jednou denně, a to při
    jízdě ze Slavonic do Dačic. Ke Slavonicím jela lokomotiva obrácená tendrem, zpět ke Kostelci komí-
    nem vpřed. Z dnešního pohledu byla jízda takovým vlakem velmi romantická. Vepředu supěla černá ma-
    šina chrlící dým a páru, kolem oken zvolna ubíhala krajina, stráně v zářezech tratě, skaliska a stromy.
    Na stoupáních kolem vozů prolétaly jiskry a saze, haluze keřů se otíraly o jejich zelené skříně. Průvod-
    čí vyvolával zastávky a vlakvedoucí troubil na malou trumpetku. Pokud na odstavné koleji v Peči stál
    vyložený nebo naložený nákladní vagon, posunovalo se i s osobními vozy. Trať ze Slavonic do Dačic
    měří 18 km. Smíšený vlak tuto vzdálenost zvládl za tři čtvrtě hodiny. Nikdo se však kvůli hlemýždí jíz-
    dě nerozčiloval, vždyť přesně ve dvě hodiny odpoledne byl vlak na nádraží v Dačicích.“


Manipulační vlak přejíždí v Dačicích most přes
potok Vápovku. Zima 1963


Posun v dačické železniční stanici
Zima 1963

Nastala chvilka odpočinku. 423.0 očekává křižo-
vání dvou osobních motorových vlaků. Zima 1963


423.0 poslední série v Dačicích
Léto 1964


TOPlist

  Webmaster - Pavel Albrecht