DAČICE - AKCE STOLETÍ

   5. května 2008

V pondělí 5. května 2008 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce kolejiště nádraží v Dačicích. Akci, která svým rozsahem nemá v historii dačické železniční stanice obdoby, jsme od jejího počátku sledovali, a tak se můžete prostřednictvím řady obrázků s jejím průběhem seznámit i vy. S určitou nadsázkou lze říci, že něco podobného mohli Dačičtí pozorovat pouze roku 1902, tedy při stavbě nádraží. Práce na úpravě kolejiště byly toho dne zahájeny v ranních hodinách a do večera byla vytrhána a odstraněna celá staniční kolej č.2 i s vlečkovou kolejí Agropodniku. Přestavbu nádraží prováděla firma SEŽEV – REKO se sídlem v Brně -Maloměřicích.


  

   

   

      7. května 2008

Pokračovaly práce na vybagrování podloží, navážení a rozhrnování nového materiálu. Staniční kolej bude odsunuta blíže vlečce Agropodniku tak, aby mezi kolejí č.1 a č.2 vznikl potřebný prostor pro vybudování ostrovního bezbariérového nástupiště.


  

     8. května 2008

Po odstranění starého svršku a zhutnění pláně byla zahájena pokládka kolejových polí, předsmontovaných na nádraží v Telči. Pohled na použitou techniku v akci a sehranou partu pracovníků firmy SEŽEV – REKO byl doslova lahůdkou pro oči. Vlaky rekonstruovaným nádražím projížděly po staniční koleji č.1. Počítá se i s výlukami v celém úseku trati Telč – Slavonice. Stavba je rozložena do dvou etap, práce mají být dokončeny do konce měsíce června.
   

   

  

   

   

   9. května 2008

V pátek vystřídala plošinové vozy na přepravu kolejových polí souprava vagonů se štěrkem. Přímo z této soupravy pak byla zaštěrkovávána v předchozí den položená kolejová pole. Potom už nastoupili chlapi s klasickými vidlemi. Více napoví malá fotoreportáž. Pravidelné vlaky ČD během stavby samozřejmě stále projíždí stanicí pouze po jedné koleji. Při jejich křižování v Dačicích zajíždí jedna z motorových souprav na skladištní kolej před nádražní budovu.
   

   

   

   

   DAČICE - AKCE STOLETÍ II.


TOPlist

  Webmaster - Pavel Albrecht