Mosty u Toužína

   Mezi pozoruhodnosti místní dráhy Kostelec – Slavonice patří nesporně také mostní stavba, která se na-
   chází v oblouku trati jižně od Dačic. Železnice v blízkosti osady Toužín přechází po vysokém náspu a přes
   třicetimetrový most (km 51,9) na druhou stranu údolí řeky Moravské Dyje. Komisní zkouška mostu (do-
   daly jej železárny a mostárny ve Vítkovicích) byla uskutečněna 28. srpna 1902. V km 52,1 (blíže k Dači-
   cím) byl tehdy zbudován ještě druhý, podstatně menší most, který sloužil až do roku 1966. Potom byl za-
   sypán. Dnes jen nepatrné zbytky opěrných kamenných zdí připomínají jeho bývalou existenci.


Velký most  

     Malý most (zasypán r. 1966)  


Červenec 2007


TOPlist

  Webmaster - Pavel Albrecht