Zapomenutá vlečka
   Žádného příznivce železnice nepotěší pohled na zanedbaný traťový svršek ukrytý v křovinách a trávě.
   Smutné koleje, po kterých projel poslední vlak před mnoha roky, neboť tehdy doba přestala přát železnici.
   Ten vlak se sem už nikdy nevrátil a nevrátí. I v Dačicích je takové místo.
   Roku 1954 – 1956 byl na jižním okraji města vystavěn velkoobchod (původní název SELPO), ke kterému
   byla vybudována železniční vlečka. Vlečková kolej odbočuje z trati ve směru na Slavonice za zastávkou
   Dačice – město. V místě odbočení byla zřízena i krátká kusá kolej, na které býval občas k vidění odsta-
   vený zelený vagon „pracovního“ vlaku. Dosud odtud vede trať obloukem do oploceného areálu bývalého
   velkoobchodu (dnes JEDNOTA), kde vlastně ještě v nedávné minulosti končila u šturcu pod svahem
   Valchařského lesíka. Před vykládací rampou budovy skladiště byla zbudována objízdná kolej.
Skladiště s vlečkou v polovině šedesátých let minulého století.
 

M 152.0 sune chladírenský vůz z vlečky na dačické hlavní nádraží a právě projíždí zastávkou
Dačice – město. Snímek pochází zřejmě z druhé poloviny osmdesátých let minulého století.
Smutná procházka  

   1. Odbočení vlečky z trati Dačice – Slavonice. Vlevo je patrný zbytek hliněného valu, na jehož vrcholu
   byla umístěna modrá bíle orámovaná tabule, označující konec kusé koleje. Po „slepé“ koleji se dnes
   musí doslova pátrat, neboť pražce jsou kryté drnem a křovisky. Podobně se ztratila i výhybka s číslem
   02, v jejíž těsné blízkosti navíc vznikla i černá skládka.

  

  

   2. Rezavé koleje mizí v bujně rostoucí trávě a v zeleni náletových dřevin. Kolejnice, které nesly váhu
   parních lokomotiv řad 423.0, 433.0, 434.2, dokonce i „kremáků“ 534.0 a „štokrů“ 556.0. Nákladní va-
   gony však po nich sunuly i M 131.1 a M 152.0/810.
  

   3. Několik desítek metrů za těmito vraty opuštěná a neudržovaná vlečka končí, neboť plocha u skla-
   dištních budov byla upravena pro vjezd a vykládku nákladních automobilů. Tam už koleje nenajdeme.
   Co dodat? Už jenom zázrak zachrání tuto dačickou železniční vlečku před úplným zánikem.

  

TOPlist

  Webmaster - Pavel Albrecht