Poslední vodárenská věž na trati
Kostelec - Slavonice

   Vodárnami a vodními jeřáby pro doplňování vody do tendrů parních lokomotiv byly vybaveny stanice v
   Kostelci, Třešti, Telči a od roku 1902 také stanice ve Slavonicích. Nejprve zanikla vodárenská věž v
   Třešti, a když daleko později ztratily svůj význam i vodárny v Kostelci a Telči, byly zbořeny i zde. Za-
   chovala se nám pouze jediná, vlastně ta nejmladší ve Slavonicích. Dva vodní jeřáby byly odstraněny, a
   tak tady vodárenská věž stojí jako památník doby, které slavně vládla pára. Ale je zde ještě jedna stav-
   ba, která v minulosti sloužila parním strojům. Aby se zamezilo zbytečným a nehospodárným jízdám lo-
   komotivy posledního vlaku zpět ze Slavonic do výtopny v Telči, byla zde v roce 1926 vystavěna budova
   remízy pro odstavení dvou tendrových lokomotiv. Je to docela zvláštní, ale i tato drážní stavba přežila
   svou mnohem starší a mnohem větší kolegyni v Telči. Původní telčská výtopna byla totiž zbourána a na
   jejím místě byla vystavěna zcela nová budova lokomotivní remízy, která svému účelu začala sloužit na
   počátku roku 1976.  

   


Slavonice   27.7.2007

   Na vzácném snímku z roku 1902 můžeme pozorovat nádraží ve Slavonicích nedlouho před jeho uvedením
   do provozu. Vodárenská věž je již dokončena, zcela vpravo vidíme u první staniční koleje vodní jeřáb typu
   102/M. Malá parní lokomotiva, která tvoří kulisu fotografovaným, sloužila při stavbě dráhy. První vlak
   přijel do Slavonic 7. září 1902.
Sbírka Miloš Fiala.


TOPlist

  Webmaster - Pavel Albrecht